Home Dierenartsen Assistentes Dienstverlening Operaties Spoedgevallen Trimmen
Tandheelkunde
Tarieven Dieren ZorgPlan: wat? Contact Openingstijden Routebeschrijving

Contactgegevens
Dierenkliniek Papendrecht
Goudenregenstraat 29
3353 VA Papendrecht

T. 078-6154113
E-mail


PRIVACYVERKLARING VAN DIERENKLINIEK PAPENDRECHT
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dierenkliniek Papendrecht houdt zich aan de eisen van de privacywetgeving en voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Wat dit voor u inhoudt zetten wij uiteen in deze privacyverklaring.

Verzamelde persoonsgegevens en doeleinden
Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening aan u te verzorgen. Dierenkliniek Papendrecht verwerkt deze persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Het gaat hierbij om uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres. Als u daarnaast bijvoorbeeld ook een telefoonnummer van partner/familielid/kennis doorgeeft, moet ook deze persoon hiervoor toestemming geven. Ook is toestemming van de ouders/verzorgers vereist bij klanten jonger dan 16 jaar oud.  
Van leveranciers en groothandels bewaren wij daarnaast bedrijfsnaam, bankrekeningnummer en KVK-nummer, voor de boekhoudkundige administratie en producttechnische vragen.
Van personeel bewaren wij daarnaast bankrekeningnummer, BSN en geboortedatum, welke noodzakelijk zijn voor de salarisadministratie.

Dierenkliniek Papendrecht verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:
-leveren en factureren van onze diensten;
-afhandelen van uw bestellingen en u op de hoogte houden over het verloop daarvan;
-verzenden van onze nieuwsbrieven;
-verstrekken van informatie of aanbiedingen;
-optimaliseren van de dienstverlening;
-betalen van facturen (aan leveranciers en groothandels) en uitbetalen van loon (aan personeel)
-wettelijk verplichte gegevens verzamelen voor onder andere onze belastingaangifte

Beveiliging
Wij werken met pc's die zijn beveiligd met wachtwoorden, firewall en up to date anti-virus-software. Wij werken met het patiëntensysteem IDEXX Animana en de afspraken-/herinneringskaartenservice van Personal Card, welke beide voldoen aan de eisen van de privacywetgeving. De toegang tot deze systemen is beveiligd met inlogcodes en wachtwoorden. Zie hiervoor ook de privacyverklaringen van beide systemen. Daarnaast werken wij, indien aanvullend onderzoek door u gewenst is, samen met diverse specialisten en onderzoekslaboratoria, die ook allen voldoen aan de eisen van de privacywetgeving.

Website
Wij maken geen gebruik van cookies of analytics.

Nieuwsbrief
Periodiek sturen wij een digitale nieuwsbrief per e-mail aan onze klanten en aan geïnteresseerden. Alleen mensen die aan hebben gegeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen ontvangen deze nieuwsbrief. Wij gebruiken het abonneebestand alleen voor het versturen van deze mailing. Als u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief kunt u een mail sturen naar dierenkliniekpapendrecht@gmail.com 

Bewaartermijn gegevens en inzage
Gegevens worden bewaard zolang de samenwerking bestaat of zolang de wetgeving dit verplicht. Na beëindiging van de samenwerking wordt u uitgeschreven en na afloop van de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.

Recht op inzage en wijziging
U hebt het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen, over te laten dragen en te laten verwijderen, voor zover de wetgeving met betrekking tot veterinair-medisch dossier en boekhouding dit toelaat. Via een email kunt u dit aan ons laten weten. Om misbruik te voorkomen vragen wij u om u daarbij adequaat te identificeren door een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer, MRZ (strook met nummers onderaan het paspoort) en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy.

Recht om een klacht in te dienen
Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kunt u een klacht indienen bij ons en zo nodig bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Contactgegevens:
Dierenkliniek Papendrecht
Goudenregenstraat 29
3353 VA Papendrecht
Tel. 078-6154113; 078-6413837
dierenkliniekpapendrecht@gmail.com

Copyright ® 2021 Dierenkliniek Papendrecht            Sitemap      Disclaimer      Privacyverklaring